Horigen Kolf Chicture Move


Nu flinke korting:
Eur 225,00

Als extra dienst naast kraamzorg en babytaal-consulten
bied ik mijn kraamgezinnen
de mogelijkheid om per direct een kolf te huren.

Neem je geen kraamzorg bij mij af, vraag dan naar de mogelijkheden om toch de kolf te huren.
Mail naar [email protected]
of
Bel of stuur een Whats-App bericht
06-43.87.25.39

Verhuurvoorwaarden Horigen Chicture Move

Created with Sketch.

Purekraamzorg geeft de bruiklener dit Artikel en toebehoren in bruikleen

De bruiklener is verplicht:
- het artikel goed te behandelen en te onderhouden
- het hulpmiddel uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld is en verstrekt is
- het hulpmiddel onmiddellijk aan Purekraamzorg te retourneren indien dit niet langer meer wordt gebruik
- Purekraamzorg te informeren om wijzigingen in zijn omstandigheden, voor zover relevant voor de verstrekking van het hulpmiddel

Het is de bruiklener niet toe gestaan:
- het hulpmiddel al dan niet tegen vergoeding aan derden af te staan
- veranderingen aan te brengen in de constructie van het hulpmiddel
- zelf reparaties of vervanging uit te laten voeren
- andere handelingen te verrichten die schade aan de kolf, respectievelijk financieel nadeel voor Purekraamzorg opleveren

Tijdens de duur van de overeenkomst neemt Purekraamzorg alle reparaties en technische onderhoudskosten voor haar rekening, mits deze het gevolg zijn van normaal gebruik
Schade door verlies of beschadiging van het apparaat komt voor rekening van Purekraamzorg voor zover de bruiklener kan bewijzen dat hem geen schuld treft.

Borg:
75,- euro (de borgt dient vooraf betaald te worden)
Huurkosten:
1,50 euro per dag
Er dient naast het huren van de kolf een hygiene set aangeschaft te worden.
Prijs hygiene set: 30,- euro

Wanneer je na het huren van de kolf kiest om de kolf te kopen
Bij aankoop van de Horigen Chicture Move verrekenen we de borgsom en de huurprijs met de aankoop


Compleet terug te leveren artikelen na huur
- 2x kolfset huur Chicture Move 5 Items
Inhoud 5 items: Stofkap, Y slang, Diafragmakap, Conventioneel Schild, Flessenstandaard 2x (zie afbeelding bijgevoegd)
- kolf tas
- Motor unit display
- Adapter Motor unit

- De overeenkomst start op de dag van verzending en eindigt op de dag van retournering
- De overeenkomst tot verhuur c.q terbeschikkingstelling van de kolf eindigt op het moment dat purekraamzorg de artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terug ontvangen, een en ander onverminderd het overige bepaalde in de overeenkomst c.q deze voorwaarden
Purekraamzorg is verder bevoegd de overeenkomst op te zeggen als de bruiklener:
- Handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst
- Naar het oordeel van purekraamzorg niet in staat is of bereid is het hulpmiddel te bruiken voor het doel waarvoor het vertrekt is
- Het hulpmiddel niet langer nodig is voor het doel waarvoor het vertrekt is.

- Kosten voor het retourneren van de kolf komen voor rekening van de Wederpartij
- Nadat Purekraamzorg de artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terug ontvangen wordt de borg, na inhouding van het huurbedragen  en aankoopbedrag van de hygiene set binnen 30 dagen teruggestort aan de Wederpartij
- Indien artikelen niet schoongemaakt worden geretourneerd, worden er 10,- euro schoonmaakkosten inrekening gebracht.
- Alle kosten die Purekraamzorg maakt als gevolg van het niet nakomen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen kan Purekraamzorg op de bruiklener verhalen. 

Kolf kopen?

Created with Sketch.

Horigen Chicture Move:  Van 310,- Euro Naar 225,= (Koeltas en Mommybag bij de prijs inbegrepen)
Na minimaal een week te hebben gehuurd ontvang je 5% korting bij aankoop dan deze kolf

Voordelen

Created with Sketch.

- Als er besloten wordt om noodzakelijk te kolven in de kraamweek, is het fijn dat je partner niet stad en land hoeft af te reizen om een kolf te bemachtigen.
- Purekraamzorg is hierop voorbereid en heeft een huurkolf altijd bij de hand.
- Direct of uit voorzorg de kolf in huis zonder daar ook maar enige moeite te hoeven doen.
- We kijken samen of er een vergoeding is voor de huur of aankoop van de kolf.
- Purekraamzorg heeft alleen de Chicture Move van Horigen te koop. Vraag naar de mogelijkheden naar andere modellen.
- Waarom de Horigen Chicture Move?:
Mijn overtuiging dat dit de beste kolf is, wanneer de borstschilden goed zijn afgestemd op de borsten van de kraamvrouw. Kolven om de borstvoedingsproductie opgang te brengen wanneer jou kleintje dit nog onvoldoende zelf kan doen, is de Horigen Chicture Move in zeer goede staat. Wanneer de melkproductie  goed op gang is, wordt het een simpele handeling met deze fantastische kolf!

Kolf huren of kopen? Stuur gerust een e-mail

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.